afdruk

INFORMATIE VOLGENS § 5 T

Immobilien Service – Peter Lichtherte
Balduinstraße 81
D-56856 Zell (Moezel)

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Peter Lichtherte

CONTACT

Telefoon: +49 (0)6542 963 726
Mail: mail@em-homes.eu

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Omzetbelastingidentificatienummer volgens §27 a omzetbelastingwet: DE315808224

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VOLGENS § 55 PAR. 2 RSTV

Immobilien Service – Peter Lichtherte
Balduinstraße 81
D-56856 Zell (Moezel)

PROCEDURES VOOR GESCHILLENBESLECHTING

Wij (Immobilien Service - Peter Lichtherte) zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens sectie 7, paragraaf 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis van een concrete wetsovertreding bekend is. Zodra we ons bewust worden van eventuele wetsovertredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de site is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en dient gecontacteerd te worden. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud kon op het moment van linken niet worden gevonden.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.